Ατομική ψυχοθεραπεία Ενηλίκων- Εφήβων

Η ατομική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα, το οποίο δεν μπορούν να το διαχειριστούν μόνοι τους και το οποίο δυσχεραίνει τη ζωή τους (π.χ. άγχος, φοβίες, κατάθλιψη, προβλήματα σχέσεων, διατροφικές διαταραχές, εξαρτήσεις, κρίσεις πανικού, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, ψυχοσωματικά προβλήματα κ.λ.π.).

Η ψυχοθεραπεία λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο, που είναι καθορισμένο και περιλαμβάνει τον τόπο, το χρόνο και τη διάρκεια των συναντήσεων, τη συχνότητα αυτών, την αμοιβή του θεραπευτή και την τήρηση εχεμύθειας..   Αυτές οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν εξαρχής μεταξύ θεραπευτή και αναλυόμενου στο πρώτο ραντεβού.  Το θεραπευτικό πλαίσιο είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά όλη η διαδικασία

Στόχος του θεραπευτή, είναι να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης, προκειμένου το άτομο, να νιώσει οικεία, ώστε να ξεδιπλώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές του εαυτού του.

Συμβουλευτική Ενηλίκων- Εφήβων

Ο όρος «συμβουλευτική» περιλαμβάνει διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις ανάλογα με το μοντέλο που ειδικεύεται ο κάθε επαγγελματίας ψυχικής υγείας. Στόχος της είναι κυρίως η συναισθηματική επίγνωση και ενδυνάμωση  του ασθενή, η παροχή πληροφοριών, και η επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων: αντιμετώπιση κρίσιμων διλημμάτων για την ζωή του συμβουλευόμενου : ορθή λήψη αποφάσεων, αντιμετώπιση κρίσεων και συγκρούσεων, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, και όλα αυτά συνδεδεμένα με μια στάση ζωής που την διακατέχει η αυτογνωσία.   

Η βασική διαφορά της συμβουλευτικής από την ψυχοθεραπεία είναι ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν  συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία αναζητούν λύσεις σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.  Γίνεται σφαιρική εκτίμηση της κατάσταση του συμβουλευόμενου,  και η όλη διαδικασία στηρίζεται σε κατευθύνσεις και εναλλακτικές επιλογές που έχει το άτομο για να αντιμετωπίσει την  δυσλειτουργική κατάσταση, που τις ανακαλύπτει χάρης την υποστήριξη του συμβούλου. Εξάλλου  και η ετυμολογία της λέξης συμβουλεύω, προέρχεται από τον συν και βουλεύω. Δηλαδή αποφασίζω μαζί με κάποιον άλλο.  Η συμβουλευτική δηλαδή είναι πιο συνοπτική από την ψυχοθεραπεία και εστιάζει περισσότερο στη συμπεριφορά του ατόμου σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, παρά στον εσωτερικό του κόσμο.  Η ψυχοθεραπεία είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση αφού ασχολείται σε βάθος με την προσωπικότητα του ατόμου και με τη στάση του στη ζωή.

Ομάδες αυτογνωσίας για ενήλικες

Η θεραπευτική ομάδα αποτελεί ένα ασφαλές πλαίσιο για να επεξεργαστούν οι συμμετέχοντες   τα θέματα της ζωής τους,  και τους προβληματισμούς που τους  απασχολούν, εμβαθύνοντας σε θέματα του εαυτού, θέματα που αφορούν τις σχέσεις και τα συναισθήματα που βιώνουν δυσλειτουργικές συμπεριφορές και συμπτώματα, αναδεικνύοντας  τις αιτίες που τα προκαλούν, ανακαλύπτοντας κρυφές πτυχές του εαυτού. Τα εργαλεία της σωματικής ψυχοθεραπείας φέρνουν το άτομο σε σύνδεση με το παρελθόν του και πώς αυτό διέπει τη ζωή του σήμερα.

Χρησιμοποιείται η βιωματική εμπειρία, το σώμα, η κίνηση, ο  λόγος και η  δυναμική της ομάδας που επιτρέπουν στο συναίσθημα να εκφραστεί, αποκτώντας μεγαλύτερη  ελευθερία. Ο πόνος και όλα τα δύσκολα συναισθήματα αναγνωρίζονται και εμπεριέχονται, μετουσιώνονται μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσονται στην ομάδα.

Η ομάδα λειτουργεί σαν μία μικρογραφία της κοινωνίας, η οποία καθρεφτίζει τα βιώματα, τον τρόπο αντίληψής μας και μας επιτρέπει να υιοθετήσουμε εναλλακτικούς τρόπους σκέψης. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται παλιές πεποιθήσεις και τα σχήματα της οικογένειας όπως  έχουν ενσωματωθεί μέσα από τον χαρακτήρα και τις άμυνες.

 Σε αυτές τις ομάδες, μπορούν να συμμετάσχουν όλοι  όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματά τους και τις ανάγκες τους, να αναπτύξουν τρόπους επικοινωνίας με τον εαυτό και τους άλλους, αντιμετωπίσουν ζητήματα που τους απασχολούν σε όλα τα επίπεδα-υγεία, σχέσεις, εργασία, προσωπική ζωή .

Ομάδες αυτογνωσίας για εφήβους

Η συγκεκριμένη  ομάδα απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας από 13-17 ετών, Ο σκοπός της ομάδας είναι η πρόληψη, υποστήριξη, και η προώθηση μιας ισορροπημένης ψυχικής υγείας των εφήβων και η καταπολέμηση σοβαρών δυσκολιών όπως είναι το άγχος εξετάσεων,  η απουσία ενδιαφερόντων ή ακόμα και η έλλειψη στόχων και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Διαδικτυακές συνεδρίες

Σε ποιους  απευθύνεται

1.  Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού που επιθυμούν να μιλήσουν σε ψυχοθεραπευτή  στη μητρική τους γλώσσα. 

2. Σε φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό και αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες ( άγχος, κατάθλιψη, δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις)

3.  Κάτοικοι απαμακρυσμένων περιοχών στη χώρα μας, που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε επαγγελματία ψυχικής υγείας.
4. άτομα με κινητικά προβλήματα που δυσκολεύονται στις μετακινήσεις.

Εργαλεία επίτευξης στόχων:

 • Βιωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες, όπως το παιχνίδι, η ζωγραφική και οι χειροτεχνίες.
 • Κίνηση του σώματος και θεατρικό παιχνίδι με στόχο την αποφόρτιση.
 • Συζήτηση και επεξεργασία των ιδιαίτερων θεμάτων της εφηβείας , ώστε να υπάρχει η ελεύθερη έκφραση, αλλά και η οριοθέτηση με στόχο την ομαλή ένταξη και συνύπαρξη με το κοινωνικό περιβάλλον.

Κυριότερα οφέλη από την συμμετοχή στην ομάδα:

 • Δίνεται η ευκαιρία να δεχτούμε και να προσφέρουμε υποστήριξη.
 • Καταπολεμούμε την συναισθηματική μας μοναξιά με το να μοιραζόμαστε την δυσκολία ή το φόβο μας.
 • Αναγνωρίζουμε και εκφράζουμε τα συναισθήματα μας.
 • Κατανοούμε τις σκέψεις, τα συναισθήματα, και τις συμπεριφορές των άλλων.
 • Βελτιώνουμε την επικοινωνία και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις.
 • Αναγνωρίζουμε τις επιθυμίες και τις ικανότητες μας.
 • Διαχειριζόμαστε τα αρνητικά συναισθήματα. ( θυμός, θλίψη, άγχος).
 • Πειραματιζόμαστε σε νέες λειτουργικές συμπεριφορές.
 • Ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση και την εικόνα του εαυτού.
 • Σύνδεση σώματος, σκέψης, συναισθήματος σε μια προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης του εαυτού.